top of page

Hagen på Kleiva

Gloriosa

 • Planteslekten Paeonia er en meget gammel slekt i botanikkhistorien. Den ble tidlig beskrevet i tekster både i Asia og Europa. Plantene var opprinnelig en viktig medisinplante og har vært dyrket som dette i over 2000 år (trolig mye lenger, men dette er så tidlig vi har skriftlige kilder), særlig i Kina. Plinius den eldre (år 23 - 79) har beskrevet utførlig om peonen og dens virkninger i Historia Naturalis.

Trepeoner
 • Trepeonene er hjemmehørende i det nordlige Kina og Tibet. Vokser i skogområder i disse landene. Disse har vært i kultur i Kina i over 1500 år.

 • Først på 1800-tallet begynte europeiske plantesamlere å registrere trepeoner og innføre dem til Europa.

Suffruticosahybrider
 • I starten ble ble mange eksemplarer klassifisert som Paeonia suffruticosa av europeiske plantesamlere, eller som underarter av denne. Nyere forskning har bevist at alle disse er egne arter (eller hybrider av disse). Så navnet suffruticosa brukes ikke lenger om en art, men navngir nå den store gruppen med hybrider mellom de ulike artene av trepeoner.

high noon2.jpg

Informasjon

 • Foredlet av Arthur Percy Saunders i USA i 1952.

 • Et eksemplar ved øvre dam.

 • Middels store, halvfylte blomster

 • Sitrongul farge, med rødt mot sentrum.

 • Fruktig duft.

 • Kan i gode somre remontere noe.

 • Høyde ca. 150 cm.

Blomstringsdato

 • 2015: Blomstret 8. juni.

 • 2016: Blomstret 30. mai.

 • 2017: Blomstret 30. mai.

 • 2018: Blomstret 26. mai.

 • 2019: Blomstret 27. mai.

 • 2020: Blomstret 1. juni.

 • 2021: Blomstret 3. juni.

 • 2022: Blomstret 30. mai.

 • 2023:

Klatrelilje, Gloriosa superba 'Lutea'

ling hua zhan lu.jpg

Informasjon

 • Foredlet i Kina, men ellers er bakgrunnen til denne peonen ukjent.

 • Et eksemplar i det hvite bedet.

 • Middels store, halvfylte blomster

 • Rosa blomster med hint av lavendel.

 • Høyde ca. 150 cm.

 • De kinesiske hybridene har veldig poetiske navn. 'Ling Hua Zhan Lu' kan løslig oversettes med Blomst med dugg.

Blomstringsdato

 • 2021: Blomstret ikke.

 • 2022:

Klatrelilje, Gloriosa superba 'Rothschildiana'

luo yang hong.jpg

Informasjon

 • Foredlet i Kina, men ellers er bakgrunnen til denne peonen ukjent.

 • Et eksemplar i det hvite bedet.

 • Middels store, halvfylte blomster

 • Rosa blomster med et mørkere sentrum.

 • Høyde ca. 150 cm.

 • De kinesiske hybridene har veldig poetiske navn. 'Luoyang Hong' kan løslig oversettes med Luoyang rød. Luoyang er en by i Henan i sentrale Kina.

Blomstringsdato

 • 2021: Blomstret ikke.

 • 2022:

Klatrelilje, Gloriosa 'Sparkling Stripe'

bottom of page