top of page

Hagen på Kleiva

Moderne roser

  • Roseslekten er stor og består av rundt 200 forskjellige viltvoksende arter og tusenvis av kulturroser. Kanskje så mange som 50 000 i følge noen beregninger. Slekten Rosa er planteverdenens aller største slekt. Vi finner viltvoksende artsroser, også kalt botaniske roser over hele den nordlige halvkule. De fleste i tempererte områder

  • De botaniske rosene er delt inn i fire underslekter, I - Hulthemia, II - Eurosa, III - Platyrhodon og IV - Hesperhodos. Inndelingen er gjort på bakgrunn av plantenes kjennetegn og/eller geografisk utbredelse. Underslekt II er absolutt den største av underslektene, og inneholder de fleste av de botaniske rosene vi bruker i hagene i dag.

  • De moderne rosene er stort sett foredlet fra roser tilhørende underslekt II. Moderne roser er roser tilhørende grupper som oppstod etter 1867. Det året ble rosen 'La France' foredlet. Den regnes som den første moderne rose.

kiftsgate3.jpg

Filipesroser

hybrida9.JPG

Helenaeroser

sekel16.jpg

Moderne buskroser

moonlight3.jpg

Moschataroser

agnes12.jpg

Rugosaroser

aspirin rose14.jpg

Floribundaroser

john davis10.jpg

Kordesiiroser

james galway13.jpg

Engelske roser

darts defender5.jpg

Nitidaroser

augusta luise2.jpg

Tehybridroser

nova3.JPG

Glaucaroser

mini mandarin12.jpg

Miniatyrroser

compassion8.jpg

Moderne klatreroser

the fairy2.JPG

Polyantharoser

grimpant etoile de hollande3.jpg

Klatrende Tehybridroser

IMG_6994.jpg

Wichuranaslyng-roser

bottom of page