Hagen på

Kleiva

Moderne

roser

  • Roseslekten er stor og består av rundt 200 forskjellige viltvoksende arter og tusenvis av kulturroser. Kanskje så mange som 50 000 i følge noen beregninger. Slekten Rosa er planteverdenens aller største slekt. Vi finner viltvoksende artsroser, også kalt botaniske roser over hele den nordlige halvkule. De fleste i tempererte områder

  • De botaniske rosene er delt inn i fire underslekter, I - Hulthemia, II - Eurosa, III - Platyrhodon og IV - Hesperhodos. Inndelingen er gjort på bakgrunn av plantenes kjennetegn og/eller geografisk utbredelse. Underslekt II er absolutt den største av underslektene, og inneholder de fleste av de botaniske rosene vi bruker i hagene i dag.

  • De moderne rosene er stort sett foredlet fra roser tilhørende underslekt II. Moderne roser er roser tilhørende grupper som oppstod etter 1867. Det året ble rosen 'La France' foredlet. Den regnes som den første moderne rose.

Filipesroser

Helenaeroser

Moderne buskroser

Moschataroser

Rugosaroser

Floribundaroser

Kordesiiroser

Engelske roser

Nitidaroser

Tehybridroser

Glaucaroser

Miniatyrroser

Moderne klatreroser

Polyantharoser

Klatrende Tehybridroser

Wichuranaslyng-roser