top of page

Hagen på Kleiva

Moderne roser

Rugosaroser
 • Rugosagruppen består av hybrider med utgangspunkt i Rosa rugosa. Det er en asiatisk art som ble introdusert til Europa i 1796.

 • Rosa rugosas gode egenskaper, blant annet herdighet har gjort at roseforedlere over hele verden har brukt den mye i sitt arbeid. Foredlingsarbeidet tok til sent på 1800-tallet og bedrives fortsatt.

 • Rugosaroser blir kalt rynkeroser i Norge.

agnes15.jpg

Informasjon

 • Et eksemplar i hagen ved Tomtegata.

 • Fylte blomster. Rufsete i formen.

 • Lysegul farge. Kan få en brungul tone.

 • Ikke remonterende.

 • Svak, fruktig duft.

 • Herdig til sone H-6/7.

 • Høyden blir opp mot 2 meter. 

 • Beskjæres for å holde en fin buskform og for å stimulere ny tilvekst. De eldste grenene fjernes helt.

 • Rosen ble foredlet av Dr. W. Saunders i Canada.

 • Han var grunnlegger av roseprogrammet ved Agriculture Canada, en del av Central Experimental Farm i Ottawa.

 • Rosen er oppkalt etter foredlerens kone.

Blomstringsdato

 • 2008: Blomstret ikke.

 • 2009: Blomstret 9. juni.

 • 2010: Blomstret 15. juni.

 • 2011: Blomstret 8. juni.

 • 2012: Blomstret 30. mai.

 • 2013: Blomstret 16. juni.

 • 2014: Blomstret 27. mai.

 • 2015: Blomstret 13. juni.

 • 2016: Blomstret 16. juni.

 • 2017: Blomstret 6. juni.

 • 2018: Blomstret 28. mai.

 • 2019: Blomstret 5. juni.

 • 2020: Blomstret 10. juni.

 • 2021: Blomstret 7. juni.

 • 2022: Blomstret 2. juni.

 • 2023: Blomstret 7. juni.

 • 2024: Blomstret 29. mai.

 • 2025:

'Agnes' (Saunders 1900)

dr.jpg

Informasjon

 • Et eksemplar i nedre hage.

 • Halvfylte blomster.

 • Fargen er rosa med innslag av hvitt, gult og fersken.

 • Remonterende.

 • Sterk, søtlig duft.

 • Herdig til sone H-6.

 • Høyden blir opp mot 2,5 meter. 

 • Beskjæres for å holde en fin buskform og for å stimulere ny tilvekst. De eldste grenene fjernes helt.

 • Rosen ble foredlet av Vincenz Berger (1883 - 1974).

 • Han var fra gamle Tsjekkoslovakia, men flyttet til Tyskland i 1945.

Blomstringsdato

 • 2015: Blomstret ikke.

 • 2016: Blomstret ikke.

 • 2017: Blomstret ikke.

 • 2018: Blomstret ikke.

 • 2019: Blomstret 30. juli.

 • 2020: Blomstret 16. juni.

 • 2021: Blomstret ikke.

 • 2022: Blomstret 23. juni.

 • 2023:

 • Dr. Hugo Eckener (1868 - 1954) var en av sjefene i luftskipselskapet Zeppelin i mellomkrigstiden. Han var kaptein på det berømte luftskipet Graf Zeppelin, og deltok på de fleste av rekordflygningene som ble gjort med dette luftskipet. Blant annet var han kaptein på flygningen verden rundt noe som gjorde ham til historiens mest suksessfulle luftskipskaptein.

 • Som uttalt anti-nazist ble han satt helt på sidelinjen når nazistene kom til makten i Tyskland.

 • Etter krigen ble han dømt for å ha samarbeidet med tyskerne av den franske overmyndighet. Han fikk en bot på 100 000 tyske mark. Mange jobbet for at dommen skulle omgjøres, og i 1948 ble dommen omgjort, og Eckener ble frikjent på alle punkter.

 • Etter krigen jobbet han som journalist og lokalpolitiker i Flensburg, hvor den danske majoriteten ønsket gjenforening med Danmark. Eckener jobbet iherdig for at Flensburg fortsatt skulle være en del av Tyskland.

'Dr. Eckener' (Berger 1928)

fj grootendorst5.jpg

Informasjon

 • Et eksemplar i nedre hage.

 • Mørkt rosa blomster.

 • Remonterer kontinuerlig.

 • Ingen duft.

 • Herdig til sone H-7/8.

 • Høyde mellom 1 og 2 meter 

 • Trenger lite beskjæring. En skikkelig uttynning med noen års mellomrom.

 • De Goey var en nederlandsk roseamatør som en gang før 1918 foredlet frem denne rose.

 • Planteskolen Grootendorst & Zonen i byen Boskoop i Nederland lanserte rosen i 1918. Denne planteskolen ble etablert av Floris Johannes Grootendorst (1852 - 1937).

 • Grootendorst & Zonen har busker og trær som spesialfelt, og spesielt da rododendron og asalea. Roser er en mye mer begrenset geskjeft. 

 • Planteskolen ble overtatt av Cornelis Grootendorst (1882 - 1967), og etter ham igjen Herman Johannes Grootendorst (1911 - 1982) og Floris Johannes Grootendorst II (1912 - 1970). Under de to sistnevntes ledelse vokste firmaet seg stort og er nå et av de ledende i verden på eksport av planter.

 • De Goey dedikerte rosen til grootendorstfamiliens pater familias Floris Johannes Grootendorst (1852 - 1937).

 • Grootendorstrosene blir kalt nellikroser i Norge.

Blomstringsdato

 • 2010: Blomstret når vi fikk den.

 • 2011: Blomstret 13. juni.

 • 2012: Blomstret 21. juni.

 • 2013: Blomstret 22. juni.

 • 2014: Blomstret 1. juni.

 • 2015: Blomstret 23. juni.

 • 2016: Blomstret 11. juni.

 • 2017: Blomstret 17. juni.

 • 2018: Blomstret 7. juni.

 • 2019: Blomstret 10. juni.

 • 2020: Blomstret 19. juni.

 • 2021: Blomstret 18. juni.

 • 2022: Blomstret 18. juni.

 • 2023: Blomstret 17. juni.

 • 2024:

'F. J. Grootendorst' (de Goey 1918)

hansa3.jpg

Informasjon

 • Et eksemplar i hagen ved Tomtegata.

 • Halvfylte blomster.

 • Mørk magentarød farge.

 • Remonterer bra.

 • Sterk duft.

 • Herdig til sone H-7.

 • Høyden blir ca. 1,5 meter. 

 • Tett kompakt busk.

 • Meget full av skarpe torner.

 • Beskjæres for å holde en fin buskform og for å stimulere ny tilvekst. De eldste grenene fjernes helt.

 • Opprinnelsen til denne rosen er ukjent, men det ble ført i handelen av Schaum og van Tol fra Nederland

Blomstringsdato

 • 2011: Blomstret 24. juni.

 • 2012: Blomstret 15. juni.

 • 2013: Blomstret 22. juni.

 • 2014: Blomstret 1. juni.

 • 2015: Blomstret 5. juli.

 • 2016: Blomstret 4. juni.

 • 2017: Blomstret 7. juni.

 • 2018: Blomstret 31. mai.

 • 2019: Blomstret 16. juni.

 • 2020: Blomstret 22. juni.

 • 2021: Blomstret 17. juni.

 • 2022: Blomstret ikke.

 • 2023: Blomstret 26. juni.

 • 2024: Blomstret 5. juni.

 • 2025:

 • Rosen er oppkalt etter den tyske handelsorganisasjonen Hansaforbundet som var aktive fra 1200-tallet opp til 1669 hvor de i praksis opphørte å eksistere. Lübeck var den ledende byen sammen med flere tyske byer. Utenfor Tyskland var London, Brugge, Bergen og Novgorod hovedsamarbeidspartnere.

'Hansa' (Schaum & van Tol 1905)

hansaland6.jpg

Informasjon

 • Et eksemplar i hagen ved Tomtegata.

 • Halvfylte blomster.

 • Lysende rød farge.

 • Remonterer til frost.

 • Svak duft.

 • Herdig til sone H-5/6.

 • Høyden blir ca. 1,5 meter. 

 • Tett kompakt busk.

 • Meget full av skarpe torner.

 • Beskjæres for å holde en fin buskform og for å stimulere ny tilvekst. De eldste grenene fjernes helt

 • Foredlet hos Wilhelm Kordes Söhne i Tyskland.

 • I 1887 startet gartneren Wilhelm Kordes (1865 - 1935) en planteskole og rosehage i byen Elmshorn i Tyskland. Han spesialiserte seg på dyrking av roser.

 • I 1918 flyttet han hele planteskolen til distriktet Klein Offenseth-Sparrieshoop i Schleswig-Holstein, hvor planteskolen fortsatt holder til.

 • Wilhelms to sønner, Wilhelm (1891 - 1976) og Hermann (1893 - 1963) overtok etter hvert firmaet og gav det navnet Wilhelm Kordes Söhne, navnet firmaet fortsatt har. De har blitt etterfulgt av Reimer Kordes (1922 - 1997) og Wilhelm Kordes (født 1953). Sistnevnte driver i dag fimaet.

 • Wilhelm Kordes Söhne regnes som et av de aller viktigste rosefirmaer i verden, med en enorm produksjon av hageroser og roser til snitt.

Blomstringsdato

 • 2003: Blomstret ikke.

 • 2004: Blomstret 27. juni.

 • 2005: Blomstret ikke.

 • 2006: Blomstret 25. juni.

 • 2007: Blomstret 9. juni.

 • 2008: Blomstret 11. juni.

 • 2009: Blomstret 9. juni.

 • 2010: Blomstret 15. juli.

 • 2011: Blomstret 26. juni.

 • 2012: Blomstret 20. juni.

 • 2013: Blomstret 26. juni.

 • 2014: Blomstret ikke.

 • 2015: Blomstret ikke.

 • 2016: Blomstret 21. juni.

 • 2017: Blomstret 22. juni.

 • 2018: Blomstret 10. juni.

 • 2019: Blomstret 20. juni.

 • 2020: Blomstret 20. juni.

 • 2021: Blomstret 22. juni.

 • 2022: Blomstret 21. juni.

 • 2023:

 • Rosen er oppkalt etter landområdet som inngikk i den tyske handelsorganisasjonen Hansaforbundet. De var aktive fra 1200-tallet opp til 1669 hvor de i praksis opphørte å eksistere. Lübeck var den ledende byen sammen med flere tyske byer. Utenfor Tyskland var London, Brugge, Bergen og Novgorod hovedsamarbeidspartnere.

'Hansaland' (Kordes 1993)

henry hudson8.jpg

Informasjon

 • Et eksemplar i hagen ved Tomtegata.

 • Hvite, halvfylte blomster.

 • Røde knopper.

 • Herdig til sone H-6/7.

 • Høyden blir ca. 1 meter. 

 • Beskjæres for å holde en fin buskform og for å stimulere ny tilvekst. De eldste grenene fjernes helt.

 • Foredlet av dr. Felicitas Svejda (1920 - 2016), ved Central Experimental Farm i Ottawa, Ontario, Kanada.

 • Dr. Svejda ble født 1920 i Wien, Østerrike. Hun tok sin utdannelse ved Universität für Bodenkultur (Landbruksuniversitetet) i Wien i 1948. I 1952 jobbet hun ved Weibull planteforskningssenter i Svalöv i Sverge, før hun i 1953 ble ansatt ved Canadian Federal Department of Agriculture's Central Experimental Farm.

 • I 1961 ble hun forflyttet til det nyopprettede Genetics and Plant Breeding Institute, Ornamental Section. Her ledet hun arbeidet med å dyrke frem herdige roser for det kanadiske markedet. Denne serien med roser ble kalt Explorer-roser. Rosene er oppkalt etter kjente kanadiske oppdagere.

 • Hun gikk av med pensjon i 1986.

Blomstringsdato

 • 2010: Blomstret 20. juni.

 • 2011: Blomstret 12. juni.

 • 2012: Blomstret 4. juni.

 • 2013: Blomstret 19. juni.

 • 2014: Blomstret 30. mai.

 • 2015: Blomstret 24. juli.

 • 2016: Blomstret 3. juni.

 • 2017: Blomstret 7. juni.

 • 2018: Blomstret 28. mai.

 • 2019: Blomstret 12. juni.

 • 2020: Blomstret 10. juni.

 • 2021: Blomstret 6. juni.

 • 2022: Blomstret 4. juni.

 • 2023: Blomstret 5. juni.

 • 2024: Blomstret26. mai.

 • 2025:

 • Rosen er oppkalt etter Henry Hudson (ca. 1560 - 1611).

 • Om hans første år vites lite, og eksakt fødselsår er ikke funnet. Det man vet er at han ble født i England, gikk til sjøs som veldig ung og jobbet seg opp fra dekksgutt til kaptein.

 • I 1607 ble han leid inn av Muscovy Trading Company for å finne den nordlige ruten til det asiatiske stillehavet. Man trodde på den tiden, at siden solen i de nordlige strøk skinte døgnet rundt i sommerhalvåret at isen smeltet og at man kunne seile over toppen av verden. Han kom så langt som til Spitsbergen. Når han nådde tett is nord for Spitsbergen ble han tvunget til å snu.

 • Året etter (1608) ble han igjen sendt ut, denne gangen for å finne sjøveien til India ved å passere nord for russland. Han kom så langt som til Novaya Zemlya før isen stoppet ham.

 • I 1609 ble han leid inn av The Dutch East India Company, for igjen å finne en østlig rute til Asia. Noe øst for Nordkapp ble han imidlertid tvunget til å snu pga. is. Det var nå at han handlet helt på tvers av sine instruksjoner og bestemte seg for å gjøre et forsøk på å finne en vestlig vei. Han hadde hørt rykter om store vann i det indre av Amerika (Great Lakes) og han hadde en ide om at han kanskje kunne nå Stillehavet den veien.

 • Skipet nådde land ved dagens Nova Scotia. Han dro sørover så langt som til elven som fikk hans navn, Hudson River. Denne oppdagelse banet vei for de senere nederlandske bosettinger her, blant andre New Amsterdam (senere kalt New York).

 • Det som skulle bli hans siste reise, dro han ut på i 1610. Denne gang under britisk flagg. På denne reisen oppdaget han det som senere ble kalt Hudson Bay i den nordøstre delen av Kanada. Han brukte mye tid på å utforske omgivelsene. De overvintret i området, men da Hudson våren 1911 ønsket å utforske området ytterligere brøt det ut mytteri ombord. Hudson, hans sønn og noen trofaste menn ble satt i en livbåt og forlatt. Ingen så noen av dem igjen.

'Henry Hudson' (Svejda 1976)

jens munk2.jpg

Informasjon

 • Et eksemplar i hagen ved Tomtegata.

 • Rosa, halvfylte blomster.

 • Herdig til sone H-7.

 • Høyden blir over 1 meter. 

 • Beskjæres for å holde en fin buskform og for å stimulere ny tilvekst. De eldste grenene fjernes helt.

 • Foredlet av dr. Felicitas Svejda (1920 - 2016), ved Central Experimental Farm i Ottawa, Ontario, Kanada.

 • Dr. Svejda ble født 1920 i Wien, Østerrike. Hun tok sin utdannelse ved Universität für Bodenkultur (Landbruksuniversitetet) i Wien i 1948. I 1952 jobbet hun ved Weibull planteforskningssenter i Svalöv i Sverge, før hun i 1953 ble ansatt ved Canadian Federal Department of Agriculture's Central Experimental Farm.

 • I 1961 ble hun forflyttet til det nyopprettede Genetics and Plant Breeding Institute, Ornamental Section. Her ledet hun arbeidet med å dyrke frem herdige roser for det kanadiske markedet. Denne serien med roser ble kalt Explorer-roser. Rosene er oppkalt etter kjente kanadiske oppdagere.

 • Hun gikk av med pensjon i 1986.

Blomstringsdato

 • 2010: Blomstret 7. juli.

 • 2011: Blomstret 7. juni.

 • 2012: Blomstret 8. juni.

 • 2013: Blomstret 17. juni.

 • 2014: Blomstret 1. juni.

 • 2015: Blomstret 12. juli.

 • 2016: Blomstret 4. juni.

 • 2017: Blomstret 11. juni.

 • 2018: Blomstret 28. mai.

 • 2019: Blomstret 19. juni.

 • 2020: Blomstret 11. juni.

 • 2021: Blomstret 3. juni.

 • 2022: Blomstret 1. juni.

 • 2023: Blomstret 3. juni.

 • 2024: Blomstret 25. mai.

 • 2025:

 • Rosen er oppkalt etter Jens Munk (1579 - 1628), en dansk-norsk sjømann og oppdagelsesreisende som er en kjent skikkelse i kanadisk historie.

 • Han var født i Barbu ved Arendal, hvor hans far, Erik Munk var lensherre. Erik Munk var adelig, men ikke gift med Jens' mor. Han ble fengslet, anklaget for hor i 1585, og døde i fengsel.

 • Jens vokste opp i Fredrikstad og på Jylland i Danmark. Han dro til sjøs som 12-åring.

 • I sin tid på sjøen kom han til blant annet Middelhavet, Syd-Amerika, Nord-Norge og Kola.

 • I 1619 sendte kong Kristian IV av Danmark-Norge en ekspedisjon bestående av to skip på leting etter Nordvest-passasjen. Jens var offiser. De kom til Hudson-bukta i Kanada hvor de overvintret i Munkehavn, dagens Churchill i Manitoba. Da våren kom var kun 3 av mannskapet på 64 i live. De fleste var døde av skjørbuk. De tre klarte å bemanne det minste skipet og kom til slutt til Bergen.

 • I 1624 fikk Jens utgitt boken Navigatio septentrionalis, om jakten på Nordvest-passasjen.

 • Han døde i juni 1928, trolig etter at han ble skadet i 30års krigen.

'Jens Munk' (Svejda 1974)

IMG_2337.jpeg

Informasjon

 • Et eksemplar i hagen ved Tomtegata og to eksemplarer i øvre hage.

 • Hvite, halvfylte blomster.

 • Røde knopper.

 • Herdig til sone H-7.

 • Høyden blir over 1 meter. 

 • Beskjæres for å holde en fin buskform og for å stimulere ny tilvekst. De eldste grenene fjernes helt.

 • Rosen ble foredlet av Georges Bugnet (1879 - 1981). Han var en av de viktigste franskspråklige forfatterne i Kanada.

 • Han hadde en stor interesse for botanikk og i særdeleshet roser. Hans roseforedling i Kanada hadde som hovedmål å kreere særdeles hardføre roser. Han brukte Kanadas lokale roser + roser fra Kamtchatka i Sibir i dette arbeidet.

 • Rosen er oppkalt etter foredlerens datter.

Blomstringsdato

 • 2010: Blomstret 7. juni.

 • 2011: Blomstret 2. juni.

 • 2012: Blomstret 30. mai.

 • 2013: Blomstret 8. juni.

 • 2014: Blomstret 25. mai.

 • 2015: Blomstret 7. juni.

 • 2016: Blomstret 30. mai.

 • 2017: Blomstret 2. juni.

 • 2018: Blomstret 25. mai.

 • 2019: Blomstret 23. mai.

 • 2020: Blomstret 6. juni.

 • 2021: Blomstret 5. juni.

 • 2022: Blomstret 30. mai.

 • 2023: Blomstret 1. juni.

 • 2024: Blomstret 22. mai.

 • 2025:

'Louise Bugnet' (Bugnet ca. 1960)

IMG_0267.jpeg

Informasjon

 • Et eksemplar i det hvite bedet ved øvre terrasse.

 • Hvite, halvfylte blomster.

 • Herdig til sone H-5/6.

 • Høyden blir litt over 1 meter. 

 • Beskjæres for å holde en fin buskform og for å stimulere ny tilvekst. De eldste grenene fjernes helt.

 • Rosen ble foredlet av Georges Bugnet (1879 - 1981). Han var en av de viktigste franskspråklige forfatterne i Kanada.

 • Han hadde en stor interesse for botanikk og i særdeleshet roser. Hans roseforedling i Kanada hadde som hovedmål å kreere særdeles hardføre roser. Han brukte Kanadas lokale roser + roser fra Kamtchatka i Sibir i dette arbeidet.

 • Rosen er oppkalt etter foredlerens datter.

Blomstringsdato

 • 2024: Blomstret ved innkjøp.

 • 2025:

'Marie Bugnet' (Bugnet ca. 1955)

martin frobicher1.jpg

Informasjon

 • Flere eksemplarer i det rosa bedet.

 • Fylte, rosa blomster

 • Herdig til sone H-6/7.

 • Høyden blir over 1 meter. 

 • Beskjæres for å holde en fin buskform og for å stimulere ny tilvekst. De eldste grenene fjernes helt.

 • Foredlet av dr. Felicitas Svejda (1920 - 2016), ved Central Experimental Farm i Ottawa, Ontario, Kanada.

 • Dr. Svejda ble født 1920 i Wien, Østerrike. Hun tok sin utdannelse ved Universität für Bodenkultur (Landbruksuniversitetet) i Wien i 1948. I 1952 jobbet hun ved Weibull planteforskningssenter i Svalöv i Sverge, før hun i 1953 ble ansatt ved Canadian Federal Department of Agriculture's Central Experimental Farm.

 • I 1961 ble hun forflyttet til det nyopprettede Genetics and Plant Breeding Institute, Ornamental Section. Her ledet hun arbeidet med å dyrke frem herdige roser for det kanadiske markedet. Denne serien med roser ble kalt Explorer-roser. Rosene er oppkalt etter kjente kanadiske oppdagere.

 • Hun gikk av med pensjon i 1986.

Blomstringsdato

 • 2010: Blomstret 27. juli.

 • 2011: Blomstret 18. juni.

 • 2012: Blomstret 7. juni.

 • 2013: Blomstret 20. juni.

 • 2014: Blomstret 31. mai.

 • 2015: Blomstret 16. juli.

 • 2016: Blomstret 4. juni.

 • 2017: Blomstret 17. juni.

 • 2018: Blomstret 5. juni.

 • 2019: Blomstret 3. juni.

 • 2020: Blomstret ikke.

 • 2021: Blomstret 19. juli.

 • 2022: Blomstret 20. juni.

 • 2023: Blomstret 24. juni.

 • 2024:

 • Rosen er oppkalt etter Sir Martin Frobisher (ca. 1535 - 1594). Han var en engelsk sjømann som foretok tre reiser til den nye verden i jakten på nordvestpassasjen.

 • Så tidlig som 1560 hadde Frobisher klare ideer om å dra ut på en ekspedisjon for å finne nordvestpassasjen. Men først i 1576 klarte han å få finansene i orden, og overtalt The Muscovy Trading Company til å lisensiere ferden. Han satte seil fra Greenwich i England 7. juni 1576 og nådde bukta som senere fikk navnet Frobisher Bay senere samme sommer. På dette tidspunkt trodde han at bukta måtte være et stred som ville føre ham gjennom og ut i åpent hav på andre siden.

 • Da han returnerte til England i oktober var det eneste virkelige utbyttet en "sort stein" Frobisher mente måtte være "gull".

 • I 1577 og 1578 ble det sendt ut store ekspedisjoner for å utvinne mer av "gullet". Når han returnerte hjem etter siste ekspedisjon med store mengder av metallet, viste det seg at det var verdiløst svovelkis han hadde funnet. Alt endte opp som fyllmasse i veibygging.

 • Siden deltok han på plyndringstokt for den den engelske tronen, og røvet mange rikdommer fra franske skip. Han deltok også i kampene mot den spanske armada, og ble for dette utropt til ridder i 1588.

 • Han døde i november 1594 etter å ha blitt truffet av et geværskudd i kamper ved Fort Crozon i vestre Frankrike.

'Martin Frobisher' (Svejda 1968)

hammarberg.jpg

Informasjon

 • Et eksemplar i hagen ved Tomtegata.

 • Vakre, rosa blomster.

 • Lettfylte blomster.

 • Herdig til sone H-7.

 • Høyden blir ca. 150 cm. 

 • Rosen er foredlet av Lars Mauritz Fabian Hammarberg (1871 - 1947). Han var svensk gartner og hagearkitekt.

 • Han ble uteksaminert fra Kungliga skogs og lantbruksakademiens trädgårdsskola i 1893. I årene etter studerte han hagekunst i England, Frankrike og Tyskland.

 • Han var bygartner i Stockholm 1906 - 1936, og grunnla en rekke av dagens mest kjent parker i byen.

Blomstringsdato

 • 2011: Blomstret 28. juni.

 • 2012: Blomstret 12. juni.

 • 2013: Blomstret 16. juni.

 • 2014: Blomstret 25. mai.

 • 2015: Blomstret 9. juni.

 • 2016: Blomstret 28. mai.

 • 2017: Blomstret 1. juni.

 • 2018: Blomstret 28. mai.

 • 2019: Blomstret 29. mai.

 • 2020: Blomstret 4. juni.

 • 2021: Blomstret 6. juni.

 • 2022: Blomstret 9. juni.

 • 2023: Blomstret 9. juni.

 • 2024: Blomstret 28. mai.

 • 2025:

'Moje Hammarberg' (Hammarberg 1931)

pink grootendorst5.jpg

Informasjon

 • Et eksemplar i barnehage hagen mot Tomtegata.

 • Vakre lysrosa blomster.

 • Remonterer kontinuerlig.

 • Ingen duft.

 • Herdig til sone H-6.

 • Høyde mellom 1 og 2 meter 

 • Trenger lite beskjæring. En skikkelig uttynning med noen års mellomrom.

 • Planteskolen Grootendorst & Zonen i byen Boskoop i Nederland lanserte rosen i 1923. Denne planteskolen ble etablert av Floris Johannes Grootendorst (1852 - 1937).

 • Grootendorst & Zonen har busker og trær som spesialfelt, og spesielt da rododendron og asalea. Roser er en mye mer begrenset geskjeft. 

 • Planteskolen ble overtatt av Cornelis Grootendorst (1882 - 1967), og etter ham igjen Herman Johannes Grootendorst (1911 - 1982) og Floris Johannes Grootendorst II (1912 - 1970).

 • Under de to sistnevntes ledelse vokste firmaet seg stort og er nå et av de ledende i verden på eksport av planter.

 • 'Pink Grootendorst' er en sport av rosen 'F. J. Grootendorst'.

 • Grootendorstrosene blir kalt nellikroser i Norge.

Blomstringsdato

 • 2005: Blomstret ved innkjøp.

 • 2006: Blomstret 23. juni.

 • 2007: Blomstret 9. juni.

 • 2008: Blomstret 22. juni.

 • 2009: Blomstret 7. juni.

 • 2010: Blomstret 17. juni.

 • 2011: Blomstret 14. juni.

 • 2012: Blomstret 12. juni.

 • 2013: Blomstret 29. juni.

 • 2014: Blomstret 7. juni.

 • 2015: Blomstret 23. juni.

 • 2016: Blomstret 11. juni.

 • 2017: Blomstret 15. juni.

 • 2018: Blomstret 9. juni.

 • 2019: Blomstret 17. juni.

 • 2020: Blomstret 20. juni.

 • 2021: Blomstret 19. juni.

 • 2022: Blomstret 19. juni.

 • 2023: Blomstret 27. juni.

 • 2024: Blomstret 14. juni.

 • 2025:

'Pink Grootendorst' (Grootendorst 1923)

IMG_3295.jpg

Informasjon

 • Et eksemplar i hagen ved Tomtegata.

 • Lettfylte blomster.

 • Roserosa til sart rosa farge.

 • Remonterer.

 • Herdig til sone H-6/7.

 • Høyden blir ca. 2 meter. 

 • Meget full av skarpe torner.

 • Beskjæres for å holde en fin buskform og for å stimulere ny tilvekst. De eldste grenene fjernes helt.

 • Foredlet av Dr. Dzidra Alfredovna Rieksta fra Latvia.

 • Hun jobbet ved den botaniske hage i Salaspils.

Blomstringsdato

 • 2011: Blomstret 26. juni.

 • 2012: Blomstret 15. juni.

 • 2013: Blomstret 22. juni.

 • 2014: Blomstret 2. juni.

 • 2015: Blomstret 5. juli.

 • 2016: Blomstret 14. juni.

 • 2017: Blomstret 26. juni.

 • 2018: Blomstret 31. mai.

 • 2019: Blomstret 12. juni.

 • 2020: Blomstret 17. juni.

 • 2021: Blomstret 17. juni.

 • 2022: Blomstret 6. juni.

 • 2023: Blomstret 11. juni.

 • 2024: Blomstret 6. juni.

 • 2025:

'Ritausma' (Rieksta 1963)

robusta10.jpg

Informasjon

 • Et eksemplar i det røde bedet.

 • Enkle blomster.

 • Kraftig rød farge.

 • Blomsten er særlig vakker i full sol.

 • Remonterer til frost.

 • Ingen duft.

 • Krever forholdsvis mye gjødsel.

 • Herdig til sone H-5.

 • Høyden blir ca. 2 meter. 

 • Meget full av skarpe torner.

 • Beskjæres for å holde en fin buskform og for å stimulere ny tilvekst. De eldste grenene fjernes helt.

 • Kan med tiden bli litt "langbeint". Kan derfor trenge andre planter foran og under.

 • Foredlet hos Wilhelm Kordes Söhne i Tyskland.

 • I 1887 startet gartneren Wilhelm Kordes (1865 - 1935) en planteskole og rosehage i byen Elmshorn i Tyskland. Han spesialiserte seg på dyrking av roser.

 • I 1918 flyttet han hele planteskolen til distriktet Klein Offenseth-Sparrieshoop i Schleswig-Holstein, hvor planteskolen fortsatt holder til.

 • Wilhelms to sønner, Wilhelm (1891 - 1976) og Hermann (1893 - 1963) overtok etter hvert firmaet og gav det navnet Wilhelm Kordes Söhne, navnet firmaet fortsatt har. De har blitt etterfulgt av Reimer Kordes (1922 - 1997) og Wilhelm Kordes (født 1953). Sistnevnte driver i dag fimaet.

 • Wilhelm Kordes Söhne regnes som et av de aller viktigste rosefirmaer i verden, med en enorm produksjon av hageroser og roser til snitt.

Blomstringsdato

 • 2003: Blomstret ikke.

 • 2004: Blomstret 17. juni.

 • 2005: Blomstret 19. juni.

 • 2006: Blomstret 16. juni.

 • 2007: Blomstret 2. juni.

 • 2008: Blomstret 7. juni.

 • 2009: Blomstret 13. juni.

 • 2010: Blomstret 17. juni.

 • 2011: Blomstret 3. juni.

 • 2012: Blomstret 11. juni.

 • 2013: Blomstret 20. juni.

 • 2014: Blomstret 31. mai.

 • 2015: Blomstret 26. juni.

 • 2016: Blomstret 4. juni.

 • 2017: Blomstret 17. juni.

 • 2018: Blomstret 31. mai.

 • 2019: Blomstret 7. juni.

 • 2020: Blomstret 5. juli.

 • 2021: Blomstret 19. juni.

 • 2022: Blomstret 8. juni.

 • 2023: Blomstret 7. juni.

 • 2024: Blomstret 29. mai.

 • 2025:

'Robusta' (Kordes 1979)

roseraie6.jpg

Informasjon

 • Et eksemplar i hagen ved Tomtegata, og flere eksemplarer i nedre hage.

 • Fylte blomster. Flate i formen.

 • Karmosinrød farge.

 • Remonterer godt.

 • Ingen eller meget få nyper.

 • Sterk søtlig duft.

 • Krever forholdsvis mye gjødsel.

 • Herdig til sone H-6/7.

 • Høyden blir ca. 180 cm. 

 • Meget full av skarpe torner.

 • Beskjæres for å holde en fin buskform og for å stimulere ny tilvekst. De eldste grenene fjernes helt.

 • Tåler en hard nedskjæring om buskene skulle bli strantne.

 • Foredlet av Jules Gravereaux (1841 - 1916).

 • Han var eier av det berømte varehuset Bon Marché i Paris, men drømmen var å bygge opp en rosehage. Han solgte varehuset og grunnla i 1899 Roseraie de l'Haÿ i Val de Marne sør for Paris. Hans mål var å samle den mest komplette rosesamling i verden.

 • Hans kjærlighet til rosene ledet frem til en interesse for roseforedling, og han fikk frem flere vakre sorter. Han drev særlig med hybridisering av rugosaroser.

Blomstringsdato

 • 2004: Blomstret 19. juni.

 • 2005: Blomstret 13. juni.

 • 2006: Blomstret 10. juni.

 • 2007: Blomstret 15. juli.

 • 2008: Blomstret 7. juni.

 • 2009: Blomstret 2. juni.

 • 2010: Blomstret 10. juni.

 • 2011: Blomstret 4. juni.

 • 2012: Blomstret 31. mai.

 • 2013: Blomstret 15. juni.

 • 2014: Blomstret 28. mai.

 • 2015: Blomstret 12. juni.

 • 2016: Blomstret 4. juni.

 • 2017: Blomstret 14. juni.

 • 2018: Blomstret 28. mai.

 • 2019: Blomstret 2. juni.

 • 2020: Blomstret 5. juni.

 • 2021: Blomstret 5. juni.

 • 2022: Blomstret 2. juni.

 • 2023: Blomstret 4. juni.

 • 2024: Blomstret 26. mai.

 • 2025:

'Roseraie de l'Haÿ' (Gravereaux 1901)

IMG_8770.jpg

Informasjon

 • Et eksemplar i hagen ved Tomtegata.

 • Lettfylte blomster.

 • Karminrød farge.

 • Remonterer godt.

 • Herdig til sone H-6.

 • Høyden blir ca. 1,5 meter. 

 • Meget full av skarpe torner.

 • Beskjæres for å holde en fin buskform og for å stimulere ny tilvekst. De eldste grenene fjernes helt.

 • Foredlet av Karl Baum (1911 - 2004)  fra Elmshorn, Tyskland.

 • Rosen er oppkalt etter Rødehavet, som ligger mellom Egypt og Den Arabiske halvøy.

Blomstringsdato

 • 2011: Blomstret 18. juni.

 • 2012: Blomstret 12. juni.

 • 2013: Blomstret 12. juni.

 • 2014: Blomstret 27. mai.

 • 2015: Blomstret 7. juni.

 • 2016: Blomstret 31. mai.

 • 2017: Blomstret 2. juni.

 • 2018: Blomstret 25. mai.

 • 2019: Blomstret 30. mai.

 • 2020: Blomstret 8. juni.

 • 2021: Blomstret 3. juni.

 • 2022: Blomstret 6. juni.

 • 2023: Blomstret 4. juni.

 • 2024: Blomstret 26. mai.

 • 2025:

'Rotes Meer' (Baum 1984)

rugelda2.jpg

Informasjon

 • Et eksemplar i hagen ved Tomtegata.

 • Fylte blomster.

 • Gule blomster med en rødlig kant.

 • Remonterer bra.

 • Herdig til sone H-6.

 • Høyden blir ca. 1,5 meter.

 • Beskjæres for å holde en fin buskform og for å stimulere ny tilvekst. De eldste grenene fjernes helt.

 • Foredlet hos Wilhelm Kordes Söhne i Tyskland.

 • I 1887 startet gartneren Wilhelm Kordes (1865 - 1935) en planteskole og rosehage i byen Elmshorn i Tyskland. Han spesialiserte seg på dyrking av roser.

 • I 1918 flyttet han hele planteskolen til distriktet Klein Offenseth-Sparrieshoop i Schleswig-Holstein, hvor planteskolen fortsatt holder til.

 • Wilhelms to sønner, Wilhelm (1891 - 1976) og Hermann (1893 - 1963) overtok etter hvert firmaet og gav det navnet Wilhelm Kordes Söhne, navnet firmaet fortsatt har. De har blitt etterfulgt av Reimer Kordes (1922 - 1997) og Wilhelm Kordes (født 1953). Sistnevnte driver i dag fimaet.

 • Wilhelm Kordes Söhne regnes som et av de aller viktigste rosefirmaer i verden, med en enorm produksjon av hageroser og roser til snitt.

Blomstringsdato

 • 2011: Blomstret 23. juli.

 • 2012: Blomstret 21. juni.

 • 2013: Blomstret 5. juli.

 • 2014: Blomstret 14. juni.

 • 2015: Blomstret 3. august.

 • 2016: Blomstret 15. juni.

 • 2017: Blomstret 1. juli.

 • 2018: Blomstret 10. juni.

 • 2019: Blomstret 23. juni.

 • 2020: Blomstret 17. juni.

 • 2021: Blomstret 21. juni.

 • 2022: Blomstret 21. juni.

 • 2023: Blomstret 23. juni.

 • 2024: Blomstret 12. juni.

 • 2025:

'Rugelda' (Kordes 1989)

schneekoppe4.jpg

Informasjon

 • Et eksemplar i hagen ved Tomtegata.

 • Fylte blomster.

 • Svakt rosa til hvit farge.

 • Remonterer godt.

 • Herdig til sone H-6/7.

 • Høyden blir ca. 1 meter. 

 • Beskjæres for å holde en fin buskform og for å stimulere ny tilvekst. De eldste grenene fjernes helt.

 • Foredlet av Karl Baum (1911 - 2004)  fra Elmshorn, Tyskland.

 • Schneekoppe er en fjelltopp, som med sine 1602 meter er det høyeste fjellet i fjellkjeden Sudetene i Bøhmen, på grensen mellom Polen og Tsjekkia.

Blomstringsdato

 • 2011: Blomstret 30. juni.

 • 2012: Blomstret 17. juni.

 • 2013: Blomstret 21. juni.

 • 2014: Blomstret 1. juni.

 • 2015: Blomstret 15. juni.

 • 2016: Blomstret 3. juni.

 • 2017: Blomstret 12. juni.

 • 2018: Blomstret 3. juni.

 • 2019: Blomstret 17. juni.

 • 2020: Blomstret 14. juni.

 • 2021: Blomstret 15. juni.

 • 2022: Blomstret 12. juni.

 • 2023: Blomstret 16. juni.

 • 2024: Blomstret 2. juni.

 • 2025:

'Schneekoppe' (Baum 1984)

therese bugnet6.jpg

Informasjon

 • Et eksemplar i hagen ved Tomtegata.

 • Rosa, halvfylte blomster.

 • Røde knopper.

 • Herdig til sone H-6.

 • Høyden blir over 1 meter. 

 • Beskjæres for å holde en fin buskform og for å stimulere ny tilvekst. De eldste grenene fjernes helt.

 • Rosen ble foredlet av Georges Bugnet (1879 - 1981). Han var en av de viktigste franskspråklige forfatterne i Kanada.

 • Han hadde en stor interesse for botanikk og i særdeleshet roser. Hans roseforedling i Kanada hadde som hovedmål å kreere særdeles hardføre roser. Han brukte Kanadas lokale roser + roser fra Kamtchatka i Sibir i dette arbeidet.

 • Rosen er oppkalt etter foredlerens søster.

Blomstringsdato

 • 2010: Blomstret 10. august.

 • 2011: Blomstret 5. juni.

 • 2012: Blomstret 2. juni.

 • 2013: Blomstret 13. juni.

 • 2014: Blomstret 28. mai.

 • 2015: Blomstret 5. juni.

 • 2016: Blomstret 30. mai.

 • 2017: Blomstret 3. juni.

 • 2018: Blomstret 27. mai.

 • 2019: Blomstret 31. mai.

 • 2020: Blomstret 31. mai.

 • 2021: Blomstret 4. juni.

 • 2022: Blomstret 1. juni.

 • 2023: Blomstret 4. juni.

 • 2024: Blomstret 26. mai.

 • 2025:

'Thérèse Bugnet' (Bugnet 1950)

bottom of page