top of page

Hagen på Kleiva

Historiske roser

Albaroser
 • Albarosene er en meget gammel gruppe roser. Trolig var albarosene i kultur allerede et århundre eller to før år null. Plinius beskrev to albaroser fra hager i romerriket i det første århundre etter år null. Theofrastos beskrev albaroser i Hellas allerede på 300-tallet.

 • Rosegruppen hadde sin storhetstid som hagerose tidlig på 1800-tallet. Da fantes mer enn 200 ulike sorter.

 • DNA-studier har klarlagt at albaroser er et resultat av kryssning mellom hvitblomstrende Rosa canina ssp dumetorum og Rosa gallica, eller en i vår tid ukjent gallicahybrid.

 • Albarosene blir kalt prestegårdsroser i Norge.

belle amour5.jpg

Informasjon

 • Et eksemplar i hagen mot Tomtegata (oppdatert 08.06.24).

 • Denne rosen er av fransk opprinnelse og man tror at den oppstod rundt 1840. Om den er resultat av foredling eller om den er en spontan hybrid vites ikke. Den ble introdusert for handel rundt 1950, etter å ha blitt "oppdaget" av Miss Nancy Lindsay på 1940-tallet. Det sies hun fant den på en klostermur i Elbeuf i Normandie.

 • Nancy Lindsay (1896 - 1973) arvet sin planteinteresse fra sin mor, den kjente britiske hagedesigneren Norah Lindsay. Hun valgte å leve et eksentrisk bohemliv, med mye reising. På sine reiser samlet og registrerte hun mange planter som senere kom i handelen i England og Europa.

 • Nancy Lindsay var kjent for å ha en selektiv omgang med sannheten, så opprinnelsen til en del av hennes funn har blitt trukket i tvil.

 • Lettfylte blomster med lys rosa farge.

 • Ikke remonterende.

 • Middels duft, med drag av myrra og musk.

 • Herdig til sone H-5/6.

 • Blir normalt mellom 1 og 1,5 meter høy.

 • De eldste grenene bør fjernes med noen års mellomrom for å stimulere ny tilvekst og slippe lys inn i busken.

Blomstringsdato

 • 2008: Blomstret 4. juni.

 • 2009: Blomstret 26. juni.

 • 2010: Blomstret 25. juni.

 • 2011: Blomstret 25. juni.

 • 2012: Blomstret 22. juni.

 • 2013: Blomstret 4. juli.

 • 2014: Blomstret 11. juni.

 • 2015: Blomstret 28. juni.

 • 2016: Blomstret 16. juni.

 • 2017: Blomstret 22. juni.

 • 2018: Blomstret 9. juni.

 • 2019: Blomstret 18. juni.

 • 2020: Blomstret 18. juni.

 • 2021: Blomstret 18. juni.

 • 2022: Blomstret 21. juni.

 • 2023: Blomstret 18. juni.

 • 2024:

'Belle Amour' (Ca. 1840)

celeste7.jpg

Informasjon

 • Et eksemplar i bedet under epletreet (oppdatert 08.06.24).

 • Opphavet til denne rosen er ukjent, men er trolig av fransk eller nederlandsk opprinnelse.

 • Denne rosen er en av flere som hevdes å være 'Mindenrosen', plukket og båret av britiske soldater under slaget ved Minden i Tyskland i 1759.

 • Fylte blomster med kjølig rosa farge.

 • Remonterer ikke.

 • Sterk og søtlig duft.

 • Herdig til sone H-6/7.

 • Opp mot 2 meter høy.

 • De eldste grenene bør fjernes med noen års mellomrom for å stimulere ny tilvekst og slippe sol inn i busken.

 • Denne rosen blir også kalt 'Celestial'.

Blomstringsdato

 • 2007: Blomstret ikke.

 • 2008: Blomstret 15. juni.

 • 2009: Blomstret 24. juni.

 • 2010: Blomstret 25. juni.

 • 2011: Blomstret 22. juni.

 • 2012: Blomstret 20. juni.

 • 2013: Blomstret 29. juni.

 • 2014: Blomstret 10. juni.

 • 2015: Blomstret 26. juni.

 • 2016: Blomstret ikke.

 • 2017: Blomstret 16. juni.

 • 2018: Blomstret 5. juni.

 • 2019: Blomstret 21. juni.

 • 2020: Blomstret 17. juni.

 • 2021: Blomstret 20. juni.

 • 2022: Blomstret 16. juni.

 • 2023: Blomstret 13. juni.

 • 2024: Blomstret 11. juni.

 • 2025:

'Celeste' (Ca. 1759)

felicite.jpg

Informasjon

 • Et eksemplar i nedre hage.

 • Foredlet i Enghien, Belgia av Louis-Joseph-Ghislain Parmentier (1782 - 1847). Han var rosesamler og bedrev også foredling av egne roser i over 30 år. Etter hans død ble mange av hans hybrider gjort tilgjengelige for roseelskere i hele Europa.

 • Fylte blomster.

 • Lys rosa farge.

 • Ikke remonterende.

 • Sterk duft av musk og myrra.

 • Herdig til sone H-5.

 • Blir normalt 1,25 meter høy.

 • De eldste grenene bør fjernes med noen års mellomrom for å stimulere ny tilvekst og slippe lys inn i busken.

Blomstringsdato

 • 2016: Blomstret ikke.

 • 2017: Blomstret 21. juni.

 • 2018: Blomstret 10. juni.

 • 2019: Blomstret ikke.

 • 2020: Blomstret 23. juni.

 • 2021: Blomstret ikke.

 • 2022: Blomstret 1. juli.

 • 2023: Blomstret ikke.

 • 2024:

'Felicite Parmentier' (Parmentier 1836)

IMG_9433.JPG

Informasjon

 • Et eksemplar i hagen mot Tomtegata og et eksemplar i øvre hage (oppdatert 08.06.24).

 • Det er usikkerhet rundt opprinnelsen til denne rosen. Men man tror den ble brakt til Norge fra Tyskland av en prestesønn fra Hurdal. Den er normalt regnet blant albarosene, men er nok nært beslektet med Rosa villosa, for den ligner mye på andre hybrider av denne botaniske rosen.

 • Halvfylte blomster med lys rosa farge.

 • Ikke remonterende.

 • Svak, søtlig duft.

 • Herdig til sone H-7.

 • Høyde opp til 3 meter.

 • De eldste grenene bør fjernes med noen års mellomrom for å stimulere ny tilvekst og slippe lys inn i busken.

 • Er mest kjent i Norge under navnet 'Hurdalsrosen', men kalles også 'Nannestadrosen' noen steder.

Blomstringsdato

 • 2017: Blomstret ikke.

 • 2018: Blomstret 4. juni.

 • 2019: Blomstret 31. mai.

 • 2020: Blomstret 12. juni.

 • 2021: Blomstret 12. juni.

 • 2022: Blomstret 9. juni.

 • 2023: Blomstret 7. juni.

 • 2024: Blomstret 1. juni.

 • 2025:

'Hurdalsrosen' (Før 1900)

maidens blush10.jpg

Informasjon

 • Et eksemplar i hagen mot Tomtegata (oppdatert 08.06.24).

 • 'Maiden's Blush' oppstod trolig i Royal Botanical Gardens, Kew i London. Den ble første gang oppdaget ca. 1797 og den er trolig en hybrid mellom en albarose og en centifoliarose.

 • Fylte blomster med lys rosa farge som blekner mot hvitt langs kanten av kronbladene.

 • Ikke remonterende.

 • Sterk og søtlig duft.

 • Herdig til sone H-6.

 • Høyde opp til 2 meter.

 • De eldste grenene bør fjernes med noen års mellomrom for å stimulere ny tilvekst og slippe lys inn i busken.

Blomstringsdato

 • 2005: Blomstret ikke.

 • 2006: Blomstret 30. juni.

 • 2007: Blomstret 9. juni.

 • 2008: Blomstret 8. juni.

 • 2009: Blomstret 23. juni.

 • 2010: Blomstret 24. juni.

 • 2011: Blomstret 21. juni.

 • 2012: Blomstret 21. juni.

 • 2013: Blomstret 10. juli.

 • 2014: Blomstret 8. juni.

 • 2015: Blomstret 29. juni.

 • 2016: Blomstret 10. juni.

 • 2017: Blomstret 11. juli.

 • 2018: Blomstret 15. juni.

 • 2019: Blomstret ikke.

 • 2020: Blomstret ikke.

 • 2021: Blomstret 25. juni.

 • 2022: Blomstret 28. juni.

 • 2023: Blomstret 15. juni.

 • 2024:

'Maiden's Blush' (1797)

mme plantier5.JPG

Informasjon

 • Et eksemplar i hagen mot Tomtegata (oppdatert 08.06.24).

 • 'Mme. Plantier' ble foredlet i Frankrike av en rosegartner fra Lyon. Han ble senere gartnermester ved Malmaison, keiserinne Joséphines slott vest for Paris.

 • Fylte blomster med blek rosa farge som raskt blekner mot rent hvitt.

 • Ikke remonterende.

 • Svak, moskusaktig, frisk duft.

 • Herdig til sone H-6.

 • Høyde opp til 3 meter.

 • De eldste grenene bør fjernes med noen års mellomrom for å stimulere ny tilvekst og slippe lys inn i busken.

 • Plantier oppkalte denne vakre rosen etter sin hustru.

Blomstringsdato

 • 2005: Blomstret ikke.

 • 2006: Blomstret 5. juli.

 • 2007: Blomstret 12. juni.

 • 2008: Blomstret 15. juni.

 • 2009: Blomstret 25. juni.

 • 2010: Blomstret 30. juni.

 • 2011: Blomstret 26. juni.

 • 2012: Blomstret 1. juli.

 • 2013: Blomstret 9. juli.

 • 2014: Blomstret 9. juni.

 • 2015: Blomstret 30. juni.

 • 2016: Blomstret 12. juni.

 • 2017: Blomstret 10. juni.

 • 2018: Blomstret 4. juli.

 • 2019: Blomstret 22. juni.

 • 2020: Blomstret 19. juni.

 • 2021: Blomstret 27. juni.

 • 2022: Blomstret 28. juni.

 • 2023: Blomstret 19. juni.

 • 2024: Blomstret 14. juni.

 • 2025:

'Mme. Plantier' (Plantier 1835)

bottom of page