Hagen på

Kleiva

Hulthemia-

roser

 • Roseslekten er stor og består av rundt 200 forskjellige viltvoksende arter og tusenvis av kulturroser. Kanskje så mange som 50 000 i følge noen beregninger. Slekten Rosa er planteverdenens aller største slekt. Vi finner viltvoksende artsroser, også kalt botaniske roser over hele den nordlige halvkule. De fleste i tempererte områder

 • De botaniske rosene er delt inn i fire underslekter, I - Hulthemia, II - Eurosa, III - Platyrhodon og IV - Hesperhodos. Inndelingen er gjort på bakgrunn av plantenes kjennetegn og/eller geografisk utbredelse. Underslekt II er absolutt den største av underslektene, og inneholder de fleste av de botaniske rosene vi bruker i hagene i dag.

 • Underslekten I - Hulthemia inneholder kun en botanisk rose, Rosa persica. Den har sin naturlige utbredelse i Iran, Turkmenistan og Afghanistan. Denne rosen skiller seg utseendemessig mye fra alle andre roser, og det har vært noen som mener man bør skille ut underslekt I til en egen slekt.

 • Rosa persica har ikke vært mye brukt i foredlingsarbeid, men rosens karakteristiske "øye" er noe foredlere har ønsket å overføre til kulturroser. Briten Jack Harkness (1918 - 1994) ved Harkness Roses var den første som med suksess krysset Rosa persica med andre roser. Det er med utgangspunkt i hans hybrider at et lite antall hulthemiahybrider nå er å finne på markedet.

Informasjon

 • Et eksemplar i nedre hage.

 • Blomstene er halvfylte.

 • Fargen er blekt rosa med et mørkt lilla "øye" i midten.

 • Remonterer bra.

 • Sterk duft.

 • Høyde ca. 1,5 meter.

 • Kutt de eldste grenene ned til 20-30 cm. hver vår for å stimulere ny tilvekst. Ellers beskjæres busken for å få en god form. Svake grener kuttes helt nede ved jorden.

 • Rosen er foredlet av briten Peter J. James og introdusert for salg av Warner Roses i 2009.

 • Warner Roses er en planteskole lokalisert i Devon, Storbritannia.

Blomstringsdato

 • 2016: Blomstret 23. april inne.

 • 2017: Blomstret 17. juni.

 • 2018: Blomstret 5. juni.

 • 2019: Blomstret 23. juni.

 • 2020:

'Eyes For You' (James 2008)

Informasjon

 • Et eksemplar i hagen ved Tomtegata.

 • Enkle blomster.

 • Fargen er blekt gul til aprikos, med et rødt "øye" i midten.

 • Blomstene blekner noe med alderen.

 • Remonterer bra.

 • Svak duft.

 • Høyde ca. 1 meter.

 • Kutt de eldste grenene ned til 20-30 cm. hver vår for å stimulere ny tilvekst. Ellers beskjæres busken for å få en god form. Svake grener kuttes helt nede ved jorden.

 • Foredlet hos Interplant Roses i Nederland.

 • I tre generasjoner har Ilsink-familien drevet firmaet Interplant Roses

 • Første generasjon drev først og fremst med foredling av hageroser. Andre generasjon (G. P. Ilsink) er mest kjent for å være innovatører innenfor foredlingen av sterke rosesorter for snitt. Tredje generasjon (Robert, Rutger og Martijn Ilsink) driver farens arbeid videre med å foredle frem et stort antall rosesorter for snitt.

 • Deres produksjon av hageroser er mindre, men de rosene de kommer med er meget dyrkningsverdige.

Blomstringsdato

 • 2017: Blomstret ved innkjøp.

 • 2018: Blomstret 2. juni.

 • 2019: Blomstret 10. juni.

 • 2020:

'Fancy Babylon Eyes' (Interplant Roses 2012)

Informasjon

 • Et eksemplar i hagen ved Tomtegata.

 • Blomstene er lett fylte.

 • Fargen er sterkt gul som blekner fort til hvitt. Har et brunrødt "øye" i midten.

 • Remonterer bra.

 • Svak duft.

 • Høyde ca. 1 meter.

 • Kutt de eldste grenene ned til 20-30 cm. hver vår for å stimulere ny tilvekst. Ellers beskjæres busken for å få en god form. Svake grener kuttes helt nede ved jorden.

 • Foredlet hos Interplant Roses i Nederland.

 • I tre generasjoner har Ilsink-familien drevet firmaet Interplant Roses

 • Første generasjon drev først og fremst med foredling av hageroser. Andre generasjon (G. P. Ilsink) er mest kjent for å være innovatører innenfor foredlingen av sterke rosesorter for snitt. Tredje generasjon (Robert, Rutger og Martijn Ilsink) driver farens arbeid videre med å foredle frem et stort antall rosesorter for snitt.

 • Deres produksjon av hageroser er mindre, men de rosene de kommer med er meget dyrkningsverdige.

Blomstringsdato

 • 2017: Blomstret ved innkjøp.

 • 2018: Blomstret 8. juni.

 • 2019: Blomstret 17. juli.

 • 2020:

'Sunset Babylon Eyes' (Interplant Roses 2012)

Copyright © Hagen på Kleiva. All Rights Reserved.

anders.gryting@gmail.com