top of page

Hagen på Kleiva

Historiske roser

Centifolia Muscosaroser
 • Denne gruppen består av såkalte mosemutasjoner av sorter i centifoliagruppen. Mosemutasjoner fra andre grupper inngår ikke her.

 • Den første kjente mutasjonen/sporten er Rosa x centifolia muscosa, og første kjente beskrivelse av denne er fra 1696, Carcassonne, Frankrike. Flere roser ble beskrevet de kommende årene både fra Tyskland og Nederland.

 • Et intensivt foredlingsarbeide på denne gruppen ble ført i tiden mellom ca. 1840 og 1870.

 • Centifolia Muscosarosene blir kalt moseroser i Norge.

IMG_8021.jpg

Informasjon

 • Et eksemplar i det midterste store rosebedet (oppdatret 09.07.24).

 • En mutasjon av 'Centifolia' oppdaget av Hilzer-Kirche i Sveits, 1827.

 • Fylte blomster.

 • Fargen er klar rosa, med noe lysere kronblader ytterst i blomsten.

 • Ikke remonterende.

 • Sterk, søtlig duft.

 • Kraftig "mose" på knoppene, som nesten kan minne om små blader.

 • Herdig til sone H-5.

 • Kan bli opp til 1,5 meter høy.

 • De eldste grenene bør fjernes med noen års mellomrom for å stimulere ny tilvekst og slippe lys inn i busken.

Blomstringsdato

 • 2022: Blomstret ikke.

 • 2023: Blomstret ikke.

 • 2024:

'Cristata' (Hilzer-Kirche 1827)

henri martin10.jpg

Informasjon

 • Et eksemplar i bedet bak den store dammen (oppdatert 08.06.24).

 • Foredlet av Jean Laffay (1795 - 1878), Frankrike, 1862.

 • Fylte blomster.

 • Fargen er karmosinrød først, men går over mot purpur med alderen.

 • Ikke remonterende.

 • Sterk, søtlig duft.

 • Lysegrønn "mose" på grener og knopper.

 • Herdig til sone H-5.

 • Kan bli opp til 1,5 meter høy.

 • De eldste grenene bør fjernes med noen års mellomrom for å stimulere ny tilvekst og slippe lys inn i busken.

 • Rosen er oppkalt etter Henri Martin (1810 - 1883), en av datidens store franske historikere, mest kjent for å ha skrevet det 19 bind store Histoire de France.

Blomstringsdato

 • 2007: Blomstret ikke.

 • 2008: Blomstret 10. juni.

 • 2009: Blomstret 22. juni.

 • 2010: Blomstret 23. juni.

 • 2011: Blomstret 20. juni.

 • 2012: Blomstret 21. juni.

 • 2013: Blomstret 30. juni.

 • 2014: Blomstret 11. juni.

 • 2015: Blomstret 2. juli.

 • 2016: Blomstret 19. juni.

 • 2017: Blomstret 29. juni.

 • 2018: Blomstret 9. juni.

 • 2019: Blomstret 26. juni.

 • 2020: Blomstret 19. juni.

 • 2021: Blomstret 27. juni.

 • 2022: Blomstret 27. juni.

 • 2023: Blomstret 22. juni.

 • 2024: Blomstret 21. juni.

 • 2025:

'Henri Martin' (Laffay 1862)

nuits de young10.jpg

Informasjon

 • Et eksemplar i bedene under rosebuene, bedet mot innsikten (oppdatert 08.06.24).

 • Foredlet av Jean Laffay (1795 - 1878), Frankrike, 1845.

 • Mørk fløyelsrød til purpurrød farge.

 • Ikke remonterende.

 • Sterk, søtlig duft.

 • Brun "mose" på grener og knopper.

 • Herdig til sone H-4.

 • Kan bli opp til 1,5 meter høy.

 • Liten busk med overhengende grener.

 • De eldste grenene bør fjernes med noen års mellomrom for å stimulere ny tilvekst og slippe lys inn i busken.

 • Denne rosen er oppkalt etter en serie dikt skrevet av den engelske poeten Edward Young (1683 - 1765). Diktene ble gitt ut i 1742 under navnet 'The Complaint', eller 'Night Thoughts on life, Death and Immortality', populært kalt 'Night Thoughts'. Diktene ble umåte populære i Frankrike.

Blomstringsdato

 • 2004: Blomstret ikke.

 • 2005: Blomstret ikke.

 • 2006: Blomstret 29. juni.

 • 2007: Blomstret 13. juni.

 • 2008: Blomstret 16. juni.

 • 2009: Blomstret 28. juni.

 • 2010: Blomstret ikke.

 • 2011: Blomstret ikke.

 • 2012: Blomstret 25. juni.

 • 2013: Blomstret 7. juli.

 • 2014: Blomstret 8. juli.

 • 2015: Blomstret 27. juni.

 • 2016: Blomstret 15. juni.

 • 2017: Blomstret 22. juni.

 • 2018: Blomstret 5. juni.

 • 2019: Blomstret 23. juni.

 • 2020: Blomstret 24. juni.

 • 2021: Blomstret 1. juli.

 • 2022: Blomstret 20. juni.

 • 2023: Blomstret 16. juni.

 • 2024: Blomstret 10. juni.

 • 2025:

'Nuits de Young' (Laffay 1845)

bottom of page