top of page

Hagen på Kleiva

Historiske roser

Damascena Biferaroser
 • Biferagruppen har det samme genetiske utgangspunkt som rosene i damascenagruppen (Rosa gallica, Rosa moscata og Rosa fedtschenkoana), men har i motsetning til damascenarosene fått den egenskapen at de remonterer.

 • Gruppen er gammel og har sitt utspring øst ved Middelhavet, eller enda lenger øst.

 • De første sikre kilder for denne gruppen er fra 900-tallet hvor legen Avicenna beskrev rosedyrking i Syria (trolig 'Quatre Saisons'). Men Vergilius beskrev roser med "to vårer" (Rose de Paestum) så tidlig som år 50 før 0. Før de kinesiske rosene ble importert på 1700-tallet, var denne gruppen de eneste remonterende rosene i europa.

 • Gruppen nådde sitt høydepunkt fra slutten av 1700-tallet til midt på 1800-tallet. I 1848 hadde gartneren William Paul over 100 sorter i sin rosekatalog.

quatre saisons9.jpg

Informasjon

 • Et eksemplar i bedet bak den store dammen.

 • Rosa blomster.

 • En herlig, sterk og søt duft.

 • Blomstrer kontinuerlig gjennom sesongen.

 • Herdig til sone H-4.

 • Høyde opp til 2 meter.

 • De eldste grenene bør fjernes med noen års mellomrom for å stimulere ny tilvekst og slippe lys inn i busken.

 • 'Quatre Saisons' er trolig den rosen som ble dyrket i Syria rundt år 900, slik det blir beskrevet av legen Avicenna.

 • Noen mener at denne rosen er identisk med 'Rose de Paestum' som ble beskrevet så tidlig som år 50 før 0. I så fall er den den eldste bevarte kulturrosen.

 • I Europa kom rosen først til Spania på 1100-tallet, og på 1600-tallet ble den spredt til resten av Europa.

 • 'Quatre Saisons' betyr 4 sesonger og henspeiler på rosens gjenblomstrende egenskaper. Når den fikk dette navnet vites ikke.

 • Denne rosen blir også kalt 'Autumn Damask'.

 • Foredlet av Jean Laffay (1795 - 1878), Frankrike, 1862.

Blomstringsdato

 • 2007: Blomstret 20. juli.

 • 2008: Blomstret 19. juni.

 • 2009: Blomstret 21. juni.

 • 2010: Blomstret 28. juni.

 • 2011: Blomstret 22. juni.

 • 2012: Blomstret 28. juni.

 • 2013: Blomstret 4. juli.

 • 2014: Blomstret 23. juni.

 • 2015: Blomstret 1. juli.

 • 2016: Blomstret 1. juli.

 • 2017: Blomstret 7. juli.

 • 2018: Blomstret 17. juni.

 • 2019: Blomstret ikke.

 • 2020: Blomstret 1. august.

 • 2021: Blomstret 3. juli.

 • 2022: Blomstret ikke.

 • 2023: Blomstret ikke.

 • 2024: Blomstret 24. mai på grunn av nyinnkjøpt plante.

 • 2025:

'Quatre Saisons'

bottom of page