top of page

Hagen på Kleiva

Moderne roser

Nitidaroser
 • Nitidagruppen består av hybrider av Rosa nitida, en kanadisk rose. Rosa nitida kalles dokkerose i Norge.

 • Denne gruppen er meget liten, og det foregår et meget begrenset foredlingsarbeide med utgangspunkt i Rosa nitida.

darts defender1.JPG

Informasjon

 • Et eksemplar i nedre hage.

 • Sterkt rosa, lettfylte blomster.

 • Ikke remonterende.

 • H-5.

 • Er en lav kompakt busk. Kan ved gode forhold bli opp mot 1,5 meter høy.

 • De eldste grenene bør fjernes med noen års mellomrom for å stimulere ny tilvekst og slippe sol inn i busken.

 • Foredlet ved Darthuis planteskole i Nederland.

Blomstringsdato

 • 2007: Blomstret 8. juni.

 • 2008: Blomstret 7. juni.

 • 2009: Blomstret 14. juni.

 • 2010: Blomstret 20. juni.

 • 2011: Blomstret 11. juni.

 • 2012: Blomstret 5. juni.

 • 2013: Blomstret 17. juni.

 • 2014: Blomstret 31. mai.

 • 2015: Blomstret 13. juni.

 • 2016: Blomstret 4. juni.

 • 2017: Blomstret 13. juni.

 • 2018: Blomstret 1. juni.

 • 2019: Blomstret 13. juni.

 • 2020: Blomstret 13. juni.

 • 2021: Blomstret 11. juni.

 • 2022: Blomstret 4. juni.

 • 2023: Blomstret 9. juni.

 • 2024:

'Dart's Defender' (Darthuis 1971)

bottom of page