top of page

Hagen på Kleiva

Historiske roser

Pimpinellifoliaroser
 • Pimpinellifoliagruppen består av roser som er seleksjoner eller hybrider med utgangspunkt i Rosa pimpinellifoliaRosa pimpinellifolia blir noen ganger kalt Rosa spinosissima, men dette navnet har mer eller mindre gått ut av bruk. Navnet har rosen etter planten Pimpinell (Sangiosorba minor), en flerårig krydderurt. Grunnen til dette er at rosens blader ligner urtens.

 • De første sikre kilder for dyrking av Rosa pimpinellifolia er fra 1500-tallet, men den har nok vært i kultur betydelig lenger. Det første foredlingsarbeidet med utgangspunkt i Rosa pimpinellifolia tok til i 1793. Da begynte brødrene Brown fra Skottland et betydelig foredlingsarbeid. Pga. dette kalles ofte disse rosene for skotske roser.

 • På 1830-tallet var det rundt 200 sorter i handel over hele Europa, men populariteten avtok når de remonterende rosene gjorde sitt inntog.

 • Arbeidet tok seg imidlertid opp igjen på 1920 og 30-tallet hvor foredlere som Kordes, Tantau, Shepherd og Petersen gjorde et betydelig arbeid.

aicha1.JPG

Informasjon

 • Et eksemplar i bedet ved den store dammen (oppdatert 04.11.23).

 • Et eksemplar i barnehage ved Tomtegata.

 • Enkle til lettfylte blomster.

 • Fargen er gul. Blekner mot kremgult.

 • Remonterer kontinuerlig.

 • Sterk duft.

 • Herdig til sone H-5.

 • Blir opp til 1,5 meter høy.

 • De eldste grenene bør fjernes med noen års mellomrom for å stimulere ny tilvekst og slippe lys inn i busken.

 • Foredlet av Valdemar Petersen, Danmark i 1959.

 • Petersen var en dansk gartner, som før han slo seg til ro i Danmark hadde reist rundt og jobbet på mange berømte planteskoler i Europa, særlig i Frankrike og Tyskland.

 • I 1930 grunnla Petersen Rosenplanteskolen i Løve på Sjælland. Han skapte en unik samling av historiske roser.

 • I 1979 overtok Torben Thim planteskolen og fortsatte Petersens arbeid med rosesamlingen. Planteskolen er fremdeles i drift.

 • Aïcha var en av profeten Muhammeds yndlingshustruer.

Blomstringsdato

 • 2007: Blomstret 21. juni.

 • 2008: Blomstret 2. juni.

 • 2009: Blomstret 4. juni.

 • 2010: Blomstret 8. juni.

 • 2011: Blomstret 3. juni.

 • 2012: Blomstret 28. mai.

 • 2013: Blomstret 14. juni.

 • 2014: Blomstret 25. mai.

 • 2015: Blomstret 6. juni.

 • 2016: Blomstret 22. juni.

 • 2017: Blomstret 2. juni.

 • 2018: Blomstret 29. mai.

 • 2019: Blomstret 25. mai.

 • 2020: Blomstret 1. juni.

 • 2021: Blomstret ikke.

 • 2022: Blomstret 11. juni.

 • 2023: Blomstret 8. juni.

 • 2024:

'Aïcha' (Petersen 1959)

fruhlingsduft9.jpg

Informasjon

 • Et eksemplar i bedet med ferskenfargede roser.

 • Ferskenfargede, halvfylte blomster.

 • Herdig til sone H-5.

 • Blir over 2,5 meter høy.

 • De eldste grenene bør fjernes med noen års mellomrom for å stimulere ny tilvekst og slippe lys inn i busken.

 • 'Frühlingsduft' er foredlet hos Kordes i Tyskland, 1949.

 • I 1887 startet gartneren Wilhelm Kordes (1865 - 1935) en planteskole og rosehage i byen Elmshorn i Tyskland. Han spesialiserte seg på dyrking av roser.

 • I 1918 flyttet han hele planteskolen til distriktet Klein Offenseth-Sparrieshoop i Schleswig-Holstein, hvor planteskolen fortsatt holder til.

 • Wilhelms to sønner, Wilhelm (1891 - 1976) og Hermann (1893 - 1963) overtok etter hvert firmaet og gav det navnet Wilhelm Kordes Söhne, navnet firmaet fortsatt har. De har blitt etterfulgt av Reimer Kordes (1922 - 1997) og Wilhelm Kordes (født 1953). Sistnevnte driver i dag fimaet.

 • Wilhelm Kordes Söhne regnes som et av de aller viktigste rosefirmaer i verden, med en enorm produksjon av hageroser og roser til snitt.

Blomstringsdato

 • 2010: Blomstret 1. juli.

 • 2011: Blomstret 12. juni.

 • 2012: Blomstret 9. juni.

 • 2013: Blomstret 15. juni.

 • 2014: Blomstret ikke.

 • 2015: Blomstret 12. juni.

 • 2016: Blomstret 3. juni.

 • 2017: Blomstret 8. juni.

 • 2018: Blomstret 28. mai.

 • 2019: Blomstret 1. juni.

 • 2020: Blomstret 3. juni.

 • 2021: Blomstret 17. juni.

 • 2022: Blomstret 8. juni.

 • 2023: Blomstret 10.juni.

 • 2024:

'Frühlingsduft' (Kordes 1949)

fruhlingsgold2.jpg

Informasjon

 • Et eksemplar i hagen ved gårdsplassen.

 • Blekgule, halvfylte blomster.

 • Blomsten får av og til et skjær av rosa og fersken.

 • Herdig til sone H-5.

 • Blir over 2,5 meter høy.

 • De eldste grenene bør fjernes med noen års mellomrom for å stimulere ny tilvekst og slippe lys inn i busken.

 • 'Frühlingsgold' er foredlet hos Kordes i Tyskland, 1949.

 • I 1887 startet gartneren Wilhelm Kordes (1865 - 1935) en planteskole og rosehage i byen Elmshorn i Tyskland. Han spesialiserte seg på dyrking av roser.

 • I 1918 flyttet han hele planteskolen til distriktet Klein Offenseth-Sparrieshoop i Schleswig-Holstein, hvor planteskolen fortsatt holder til.

 • Wilhelms to sønner, Wilhelm (1891 - 1976) og Hermann (1893 - 1963) overtok etter hvert firmaet og gav det navnet Wilhelm Kordes Söhne, navnet firmaet fortsatt har. De har blitt etterfulgt av Reimer Kordes (1922 - 1997) og Wilhelm Kordes (født 1953). Sistnevnte driver i dag fimaet.

 • Wilhelm Kordes Söhne regnes som et av de aller viktigste rosefirmaer i verden, med en enorm produksjon av hageroser og roser til snitt.

Blomstringsdato

 • 2010: Blomstret ikke.

 • 2011: Blomstret 9. juni.

 • 2012: Blomstret 6. juni.

 • 2013: Blomstret 26. juni.

 • 2014: Blomstret 26. mai.

 • 2015: Blomstret 11. juni.

 • 2016: Blomstret 31. mai.

 • 2017: Blomstret 6. juni.

 • 2018: Blomstret 31. mai.

 • 2019: Blomstret 28. mai.

 • 2020: Blomstret 2. juni.

 • 2021: Blomstret 3. juni.

 • 2022: Blomstret 6. juni.

 • 2023: Blomstret 5. juni.

 • 2024: Blomstret 25. mai.

 • 2025:

'Frühlingsgold' (Kordes 1937)

williams double yellow8.jpg

Informasjon

 • Et eksemplar i bedet under epletreet.

 • Doble blomster.

 • Fargen er klart gul.

 • Remonterer ikke.

 • Fruktig duft.

 • Herdig til sone H-6/7.

 • Blir opp til 1,5 meter høy.

 • De eldste grenene bør fjernes med noen års mellomrom for å stimulere ny tilvekst og slippe lys inn i busken.

 • Foredlet av John Williams, Storbritannia, 1828.

 • Kalles ofte 'Namdalsrosen' i Norge.

Blomstringsdato

 • 2007: Blomstret ikke.

 • 2008: Blomstret 2. juni.

 • 2009: Blomstret 7. juni.

 • 2010: Blomstret 8. juni.

 • 2011: Blomstret 8. juni.

 • 2012: Blomstret 3. juni.

 • 2013: Blomstret 26. juni.

 • 2014: Blomstret 31. mai.

 • 2015: Blomstret 11. juni.

 • 2016: Blomstret 30. mai.

 • 2017: Blomstret 5. juni.

 • 2018: Blomstret 30. mai.

 • 2019: Blomstret 31. mai.

 • 2020: Blomstret 2. juni.

 • 2021: Blomstret 7. juni.

 • 2022: Blomstret 4. juni.

 • 2023: Blomstret 6. juni.

 • 2024:

'Williams' Double Yellow' (Williams 1828)

bottom of page