Hagen på

Kleiva

Moderne

roser

Miniatyrroser
 • Miniatyrgruppen består i utgangspunktet av krysninger mellom rosen 'Pompon de Paris' og polyantha, floribunda og tehybridroser. Miniatyrrosene er så igjen hybridisert for å skape nye varianter, så de fleste er resultat av veldig komplekse krysninger.

 • Foredlingsarbeidet startet på 1930-tallet og har utviklet seg til en veldig stor gruppe med tusenvis av hybrider. Flertallet er lave rabattroser med blomster som ligner på tehybrid og floribundaroser i miniatyr. Det finnes også et fåtall busk og klatreroser i gruppen.

 • Kordes i Tyskland og Poulsen i Danmark har vært blant pionerene i foredlingsarbeidet.

Informasjon

 • Et eksemplar i nedre hage.

 • Blomstene er fylte.

 • Fargen går i orange og gult.

 • Herdig til sone H-4.

 • Høyde ca. 40 cm.

 • Kutt de eldste grenene ned til 20-30 cm. hver vår for å stimulere ny tilvekst. Ellers beskjæres busken for å få en god form. Svake grener kuttes helt nede ved jorden.

 • Foredlet hos Rosen Tantau i Tyskland.

 • Firmaet Rosen Tantau ble etablert i 1906 av Mathias Tantau Sr. (1882 - 1953). Han ble født inn i en bondefamilie i Uetersen, Schleswig-Holstein.

 • Han ble utdannet gartner og jobbet i en periode på Peter Lamberts planteskole i Trier. Denne planteskolen var kjent for foredling av vakre hageroser.

 • I 1906 vendte han tilbake til Uetersen og grunnla sin planteskole på land han kjøpte av sin far. Helt fra begynnelsen av var fokuset å kultivere hageroser. Innen 1914 var årlig produksjon av roser steget til 250 000. Tantau Sr. fikk særlig stor betydning for utviklingen av polyantharoser med flere veldig vakre kultivarer.

Blomstringsdato

 • 2013: Blomstret ved innkjøp.

 • 2014: Blomstret 9. juni.

 • 2015: Blomstret 3. juli.

 • 2016: Blomstret 2. juli.

 • 2017: Blomstret 1. juli.

 • 2018: Blomstret 23. juni.

 • 2019: Blomstret 27. juni.

 • 2020: Blomstret 2. juli.

 • 2021:

 • I 1948 overtok neste generasjon Tantau, Mathias Jr. (1912 - 2006). Under hans ledelse fortsatte selskapet å vokse i viktighet, og etablerte seg som et av verdens ledende roseforedlingsfirmaer både for hageroser og snittroser.

 • I 1985 overdrar Tantau Jr. firmaet til medarbeideren Hans Jürgen Evers (1940 - 2007). Han, og hans far før ham hadde arbeidet i firmaet i mange år. I dag er det Christian Evers (sønn av H. J. Evers) som driver firmaet med stor suksess.

'Clementine' (Tantau 1997)

Informasjon

 • Et eksemplar i det gule bedet.

 • Blomstene er rikt fylte.

 • Fargen går i orange, gult og rosa.

 • Herdig til sone H-4.

 • Høyde ca. 40 cm.

 • Kutt de eldste grenene ned til 20-30 cm. hver vår for å stimulere ny tilvekst. Ellers beskjæres busken for å få en god form. Svake grener kuttes helt nede ved jorden.

 • Foredlet hos Wilhelm Kordes Söhne i Tyskland.

 • I 1887 startet gartneren Wilhelm Kordes (1865 - 1935) en planteskole og rosehage i byen Elmshorn i Tyskland. Han spesialiserte seg på dyrking av roser.

 • I 1918 flyttet han hele planteskolen til distriktet Klein Offenseth-Sparrieshoop i Schleswig-Holstein, hvor planteskolen fortsatt holder til.

 • Wilhelms to sønner, Wilhelm (1891 - 1976) og Hermann (1893 - 1963) overtok etter hvert firmaet og gav det navnet Wilhelm Kordes Söhne, navnet firmaet fortsatt har. De har blitt etterfulgt av Reimer Kordes (1922 - 1997) og Wilhelm Kordes (født 1953). Sistnevnte driver i dag fimaet.

 • Wilhelm Kordes Söhne regnes som et av de aller viktigste rosefirmaer i verden, med en enorm produksjon av hageroser og roser til snitt.

Blomstringsdato

 • 2010: Blomstret 12. juni.

 • 2011: Blomstret 20. juni.

 • 2012: Blomstret 20. juni.

 • 2013: Blomstret 4. juli.

 • 2014: Blomstret 10. juni.

 • 2015: Blomstret 27. juni.

 • 2016: Blomstret 17. juni.

 • 2017: Blomstret 15. juni.

 • 2018: Blomstret 5. juni.

 • 2019: Blomstret 17. juni.

 • 2020: Blomstret 13. juni.

 • 2021:

'Mini Mandarin' (Kordes 1987)

Copyright © Hagen på Kleiva. All Rights Reserved.

anders.gryting@gmail.com