Hagen på

Kleiva

Historiske

roser

  • Roseslekten er stor og består av rundt 200 forskjellige viltvoksende arter og tusenvis av kulturroser. Kanskje så mange som 50 000 i følge noen beregninger. Slekten Rosa er planteverdenens aller største slekt. Vi finner viltvoksende artsroser, også kalt botaniske roser over hele den nordlige halvkule. De fleste i tempererte områder.

  • De botaniske rosene er delt inn i fire underslekter, I - Hulthemia, II - Eurosa, III - Platyrhodon og IV - Hesperhodos. Inndelingen er gjort på bakgrunn av plantenes kjennetegn og/eller geografisk utbredelse. Underslekt II er absolutt den største av underslektene, og inneholder de fleste av de botaniske rosene vi bruker i hagene i dag.

  • De historiske rosene er stort sett foredlet fra roser tilhørende underslekt II. Historiske roser er roser som hører til en gruppe som oppstod før 1867. Det året ble rosen 'La France' foredlet. Den regnes som den første moderne rose.

Klikk på bildene for å komme videre

Albaroser

abbotswood1.jpg

Caninaroser

commandant beaurepaire5.jpg

Bourbonroser

Centifoliaroser

mme sancy de parabere4.jpg

Boursaultroser

Centifolia Muscosaroser

Chinensisroser

celsiana10.jpg

Damascenaroser

quatre saisons9.jpg

Damascena Biferaroser

Frankofurtanaroser

Noisetteroser

Remontantroser

belle isis1.jpg

Gallicaroser

Pimpinellifoliaroser

Rubiginosaroser

ghislaine de feligonde7.jpg

Multifloraslyngroser

Portlandroser

Setigeraroser

Copyright © Hagen på Kleiva. All Rights Reserved.

anders.gryting@gmail.com