top of page

Hagen på Kleiva

Moderne roser

Tehybridroser
 • Tehybridgruppens opphav er krysninger mellom odorataroser (også kalt teroser) og remontantroser. Midt på 1800-tallet foregikk det et iherdig foredlingsarbeide med de nye rosene fra Asia, og i særdeleshet fra Kina. 

 • 'La France' fra 1867 er den første rosen i denne gruppen. Den ble hybridisert av Jean-Baptiste André Guillot (1827 - 1893). Introduksjonen av denne rosen regnes som starten på de moderne rosene.

 • Egenskapene til 'La France' kombinerte det beste fra begge opphavsgruppene, remontantrosenes kraftige vekst og stive grener og odoratarosenes vakre bladverk og grasiøse blomster.

 • Senere hybridisering har gjort bakgrunnen for roser i denne gruppen mer og mer kompleks.

 • Tehybridrosene ble godkjent som egen gruppe tidlig på 1880-tallet.

 • Gruppens popularitet er like stor i dag som på slutten av 1800-tallet, og er den desidert største av alle rosegrupper.

 • Tehybridrosene blir kalt stilkroser i Norge.

IMG_7345.jpg

Informasjon

 • Et eksemplar i rosebed nr. 2.

 • Fylte blomster.

 • Fargen er skarpt rosa.

 • Sølvaktig hvit farge på undersiden av kronbladene

 • Remonterer bra.

 • Herdig til sone H-3.

 • Høyden blir opp til 1,5 meter. 

 • Beskjæres til 40-50 cm. for å holde en fin form og for å stimulere ny tilvekst.

 • Foredlet hos Rosen Tantau i Tyskland.

 • Firmaet Rosen Tantau ble etablert i 1906 av Mathias Tantau Sr. (1882 - 1953). Han ble født inn i en bondefamilie i Uetersen, Schleswig-Holstein.

 • Han ble utdannet gartner og jobbet i en periode på Peter Lamberts planteskole i Trier. Denne planteskolen var kjent for foredling av vakre hageroser.

 • I 1906 vendte han tilbake til Uetersen og grunnla sin planteskole på land han kjøpte av sin far. Helt fra begynnelsen av var fokuset å kultivere hageroser. Innen 1914 var årlig produksjon av roser steget til 250 000. Tantau Sr. fikk særlig stor betydning for utviklingen av polyantharoser med flere veldig vakre kultivarer.

 • I 1948 overtok neste generasjon Tantau, Mathias Jr. (1912 - 2006). Under hans ledelse fortsatte selskapet å vokse i viktighet, og etablerte seg som et av verdens ledende roseforedlingsfirmaer både for hageroser og snittroser.

 • I 1985 overdrar Tantau Jr. firmaet til medarbeideren Hans Jürgen Evers (1940 - 2007). Han, og hans far før ham hadde arbeidet i firmaet i mange år. I dag er det Christian Evers (sønn av H. J. Evers) som driver firmaet med stor suksess.

Blomstringsdato​​

 • 2020: Blomstret 21. juni.

 • 2021: Blomstret 30. juni.

 • 2022: Blomstret 19. juli.

 • 2023:

'Acapella' (Tantau 1994)

augusta luise2.jpg

Informasjon

 • Et eksemplar i øvre hage, ved trapp ved øvre terrasse.

 • Fylte blomster.

 • Fargen er rosa og fersken.

 • Remonterer bra.

 • Herdig til sone H-4/5.

 • Høyden blir opp til 1 meter. 

 • Beskjæres til 40-50 cm. for å holde en fin form og for å stimulere ny tilvekst.

 • Foredlet hos Rosen Tantau i Tyskland.

 • Firmaet Rosen Tantau ble etablert i 1906 av Mathias Tantau Sr. (1882 - 1953). Han ble født inn i en bondefamilie i Uetersen, Schleswig-Holstein.

 • Han ble utdannet gartner og jobbet i en periode på Peter Lamberts planteskole i Trier. Denne planteskolen var kjent for foredling av vakre hageroser.

 • I 1906 vendte han tilbake til Uetersen og grunnla sin planteskole på land han kjøpte av sin far. Helt fra begynnelsen av var fokuset å kultivere hageroser. Innen 1914 var årlig produksjon av roser steget til 250 000. Tantau Sr. fikk særlig stor betydning for utviklingen av polyantharoser med flere veldig vakre kultivarer.

 • I 1948 overtok neste generasjon Tantau, Mathias Jr. (1912 - 2006). Under hans ledelse fortsatte selskapet å vokse i viktighet, og etablerte seg som et av verdens ledende roseforedlingsfirmaer både for hageroser og snittroser.

 • I 1985 overdrar Tantau Jr. firmaet til medarbeideren Hans Jürgen Evers (1940 - 2007). Han, og hans far før ham hadde arbeidet i firmaet i mange år. I dag er det Christian Evers (sønn av H. J. Evers) som driver firmaet med stor suksess.

Blomstringsdato​​

 • 2006: Blomstret 7. august.

 • 2007: Blomstret 10. juni.

 • 2008: Blomstret 9. juni.

 • 2009: Blomstret 24. juni.

 • 2010: Blomstret 25. juni.

 • 2011: Blomstret 4. juli.

 • 2012: Blomstret 27. juni.

 • 2013: Blomstret 10. juli.

 • 2014: Blomstret 5. juni.

 • 2015: Blomstret 25. juni.

 • 2016: Blomstret 15. juni.

 • 2017: Blomstret 3. juli.

 • 2018: Blomstret 10. juni.

 • 2019: Blomstret ikke.

 • 2020: Blomstret 9. august.

 • 2021: Blomstret 20. juli.

 • 2022: Blomstret 26. juni.

 • 2023:

 • Rosen er oppkalt etter Grevinne Augusta Luise zu Stolberg-Stolberg (1753 - 1835), en tysk adelskvinne.

 • Hun er mest kjent for sin korrespondanse med sin samtids poeter og lærde. Mellom 1770 og 1783 bodde hun et kloster, slik unge ugifte kvinner av fin avstamning ofte gjorde, og førte da en ekstensiv brevveksling med blant andre Matthias Claudius (1740 - 1815), Friedrich G. Klopstock (1724 - 1803) og ikke minst Johann Wolfgang von Goethe (1749 - 1832). Hun ble i sin samtid regnet som en stor inspirator for poesi og diktning.

 • 7. august 1783 flyttet hun til København i Danmark og giftet seg med den danske utenriksminister Andreas Peter Bernstorff (1735 - 1797).

'Augusta Luise' (Tantau 1999)

mme a meilland12.jpg

Informasjon

 • Et eksemplar i det hvite bedet.

 • Fylte blomster.

 • Fargen er blekt kremgult med rosa kanter.

 • Blomsterfargen kan variere noe fra voksested til voksested, og fra sesong til sesong.

 • Blomsten er meget vakker i alle stadier, fra knopp til fullt utsprunget blomst.

 • Remonterer svært bra.

 • Middels, søtlig duft.

 • Herdig til sone H-4/5.

 • Høyden blir ca. 1 meter.

 • Beskjæres til 40-50 cm. for å holde en fin form og for å stimulere ny tilvekst. 

 • Foredlet hos Meilland International SA, et familieeid selskap som driver med roseforedling. Selskapet har sin hovedbase i Domaine de Saint André i Le Luc en Provence, Frankrike.

 • Antoine Meilland var første generasjon i firmaet, og ledet det til å bli dominerende innen det franske rosemiljøet. Antoine Meilland ble etterfulgt av sin sønn, Francis (1912 - 1958) og sønnesønn, Alain (1948 - ).

 • Selskapet er i dag et av verdens ledende, med et verdens-omspennende nettverk av forhandlere.

Blomstringsdato

 • 2006: Blomstret ved innkjøp.

 • 2007: Blomstret 30. juli.

 • 2008: Blomstret 1. juli.

 • 2009: Blomstret 26. juni.

 • 2010: Blomstret 4. juli.

 • 2011: Blomstret 21. juni.

 • 2012: Blomstret 6. juli.

 • 2013: Blomstret 30. juli.

 • 2014: Blomstret 13. juni.

 • 2015: Blomstret 2. juli.

 • 2016: Blomstret 4. juli.

 • 2017: Blomstret 19. juni.

 • 2018: Blomstret 26. juni.

 • 2019: Blomstret 5. juli.

 • 2020: Blomstret ikke.

 • 2021: Blomstret 11. august.

 • 2022:

 • Rosen er oppkalt etter foredlerens (Francis Meilland) mor, Claudia Meilland (født Dubreuil).

 • I Skandinavia og engelsktalende land heter rosen 'Peace'. Rosen ble et symbol på etterkrigstidens fredsideal. I Norge blir den ofte kalt 'Fredsrosen'.

 • Kåret til verdensrosen i 1976.

 • De enormt store blomstene og den fantastiske vitaliteten til denne rosen innledet en helt ny epoke innen roseforedlingen.

 • Den er til dags dato den mest dyrkede rose i verden.

'Mme. A. Meilland' (Meilland 1945)

bottom of page